top of page
CENNIK MEDIACJI 

MEDIACJE PRYWATNE

Przyjęcie wniosku (opłata bezzwrotna) - 200 zł

 

MEDIACJE MAJĄTKOWE - 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 500 zł od za jedną sesję.

 

MEDIACJE NIEMAJĄTKOWE np. sprawy rodzinne - 250 zł – od osoby - sesja indywidualna, 500 zł – sesja wspólna.

 

Sesja indywidualna trwa do 1 godziny zegarowej na osobę, sesja wspólna trwa do 2 godzin zegarowych.

 

W przypadku kontynuowania mediacji po złożeniu wniosku, opłata od wniosku jest zaliczana na poczet postępowania mediacyjnego.

MEDIACJE ZE SKIEROWANIA SĄDU

 

Ceny uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym i wynoszą odpowiednio:

 

MEDIACJE MAJĄTKOWE - 1% od WPS (wartość przedmiotu sporu), nie mniej niż 150 zł, nie więcej niż 2000 zł za całe postępowanie plus VAT.

 

MEDIACJE NIEMAJĄTKOWE np. sprawy rodzinne - 150 zł pierwsza sesja, 100 zł za każdą kolejną sesję, łącznie nie więcej niż 450 zł za całość postępowania plus VAT.

 

WYDATKI MEDIATORA PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

dojazd mediatora– wg kilometrówki

najem lokalu – do 70 zł

korespondencja – do 30 zł

 

MEDIACJE TRANSGRANICZNE

450 zł (+VAT dla przedsiębiorcy) za każdą rozpoczętą godzinę pracy mediatora.

bottom of page