top of page

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Kancelaria Prawna Anna Plata
 

Mediacje, Pomoc prawna, Coworking, Wirtualne biuro

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. W związku z tym, przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, z których dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Anna Plata, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Hokejowa 73/1, 80-180.

Kontakt do Administratora: biuro@kancelaria-amp.com

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie skontaktowania się przez Ciebie z naszą firmą, w celu podpisania z Tobą umowy i/lub jej wykonania.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, NIP, nr rachunku bankowego oraz inne dane, które podasz na w trakcie realizacji umowy, w celu jej prawidłowego wykonania.

W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. B Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Oprócz tego Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami np. dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych),

Dane Twoje są również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), a w szczególności:

  • zapewnienie obsługi usług płatności

  • obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są one

    związane z realizacją zawieranej umowy

  • w celach windykacji należności, postępowań sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych, w celu ustalenia i

    dochodzenia i obrony przed roszczeniami

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby

wykazania faktów

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zaliczane do szczególnych kategorii, tzw. dane wrażliwe, na podstawie Twojej wyraźnej zgody ( art. ust. 2 lit. A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Nie, jednakże niepodanie przez Ciebie niezbędnych danych uniemożliwi realizację przez nas umowy.

Jakie są Twoje prawa w kwestii przetwarzania danych?


Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. W szczególności prawo dostępu do Twoich danych osobowych, otrzymania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Prawa te nie mają charakteru absolutnego, dlatego w niektórych sytuacjach, możemy odmówić, zgodnie z prawem, spełnienia Twoich żądań.
 

Jak możesz skontaktować się z nami w kwestii Twoich danych osobowych oraz w jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?
 

Swoje zapytania oraz sprzeciw możesz wysłać na adres mailowy: biuro@kancelaria-amp.com
 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi Administrator ma podpisaną umowę powierzenia, na przykład: firma hostingowa, firma przewozowa, firma obsługującym płatności, firmy współpracujące z Administratorem w zakresie wykonywania umowy, firmy windykacyjne. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.
 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
 

Twoje dane pozyskane w celu zwarcia i negocjowania umowy lub w związku z realizacją umowy, przetwarzamy przez 7 lat licząc od dnia pozyskania tych danych aż do końca roku kalendarzowego w roku, w którym upływa siedmioletni termin przetwarzania tych danych.
Twoje dane, które przechowujemy na podstawie odrębnych przepisów, czyli ciążących na nas obowiązków prawnych (np. faktury), przechowujemy w terminach, które z tych przepisów wynikają.

Twoje dane, które uzyskaliśmy na podstawie Twojej zgody, przetwarzamy do momentu cofnięcia przez Ciebie tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez 7 lat, licząc od dnia pozyskania tych danych aż do końca roku kalendarzowego w roku, w którym upływa siedmioletni termin przetwarzania tych danych.
 

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
 

Tak. W związku z tym, że w swojej pracy wykorzystujemy platformę GSuit, dane mogą być przekazywane do Google LLC. Jednakże dzieje się to w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?
 

Nie.
 

Czy dokonujemy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych?
 

Nie.

bottom of page