top of page

Pomoc prawna

Nasza oferta obejmuje między dzinnymi:

 • reprezentowanie interesów klienta przed sądem lub innym ciałem orzekającym:

  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych

  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych

  • doradztwo i reprezentowanie w sporach pracowniczych

 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:

  • statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,

  • dokumentacji patentowej i praw autorskich,

  • przygotowywanie innych dokumentów prawnych,
   np.: testamentów, pełnomocnictw, opinii prawnych

 • Oddłużanie z zachowaniem majątku, redukcja zadłużenia, doradztwo prawne w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • wdrażanie RODO, doradztwo,  konsultacje , audyt początkowy iokresowy
Młody uśmiechnięty prawnik
bottom of page