top of page

Mediacje

"Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu."

Źródło:www.mediacja.gov.pl

 

Wyróżniamy dwa źródła mediacji, umowa między stronami, czyli tzw. mediacje prywatne bądź przedsądowe oraz postanowienie sądu, kierujące sprawę do mediacji, czyli mediacje ze skierowania sądu. W naszej kancelarii koncentrujemy się na mediacjach pochodzących z obu tych źródeł.

 

Jesteśmy mediatorami wpisanymi na listę stałych mediatorów sądowych Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Oferujemy Państwu mediacje: rodzinne, cywilne, gospodarcze, administracyjne i transgraniczne.

 

Prowadzimy mediacje w językach: polskim, angielskim oraz norweskim.

 1. ZASADNICZA ROLA MEDIACJI:

  - przyspieszenie procesu

  - skrócenie procesu nawet do 1 rozprawy

  - odformalizowanie postępowania - mediacje można porównać do spotkania przy kawie, w przeciwieństwie do procesu na sali rozpraw

  - wpływ stron na zakończenie postępowania - strony mediacji de facto same wypracowują i ustalają jak zakończy się sprawa, mają więc realny wpływ na to jak będzie wyglądała ugoda, a co za tym idzie wyrok sądu
  – skutki równoznaczne z wyrokiem sądowym - ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego
  - oszczędność czasu i kosztów
  - nie trzeba wzywać świadków (rodziny, przyjaciół)

   

 2. ZASAY MEDIACJI:

  -dobrowolność - mediacja jest dobrowolna dla wszystkich stron

  -poufność - mediator jest zobowiązany do zachowania poufności co do przebiegu mediacji i informacji na nich zasłyszanych

  -bezstronność - mediator jest bezstronny wobec przedmiotu mediacji i wobec stron postępowania mediacyjnego
   

 3. KOSZTY MEDIACJI:

  W mediacjach ze skierowania sądu są one ustalone przez przepisy prawa. W mediacjach prywatnych opieramy się na wypracowanym przez nas cenniku (zobacz poniżej)

   

 4. ZWROT KOSZTÓW SĄDOWYCH:
  -Sąd zwraca 100% opłaty są, jeżeli strony postępowania zawrą ugodę przed pierwszą rozprawą
  -Sąd zwraca z urzędu 3/4 opłaty wszczynającej postępowanie, jeżeli w trakcie procesu zostanie zawarta ugoda przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy
  -
  W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę podejmowania mediacji oraz cennik. Co do zasady, koszt mediacji obciąża strony w równych częściach. Istnieje jednak możliwość ustalenia innego systemu płatności.

Wybierz interesującą Cię opcję lub skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci ustalić, czego potrzebujesz.

bottom of page