top of page

PROCEDURA WSZCZĘCIA MEDIACJI PRYWATNYCH

KROK 1

Pobierz Wniosek o przeprowadzenie mediacji

wydrukuj go, a następnie
 skrupulatnie wypełnij i podpisz.

KROK 2

Przekaż* wypełniony Wniosek drugiej stronie mediacji, za pośrednictwem listu poleconego lub za pisemnym potwierdzeniem.

*Przed przekazaniem, skopiuj Wniosek lub zrób zdjęcie.

KROK 3

Prześlij do mediatora kopię Wniosku wraz z potwierdzeniem nadania/otrzymania przez drugą stronę.

Wyślij kopię Wniosku na adres kancelarii lub skan/zdjęcie na maila: 

biuro@kancelaria-amp.com

 

KROK 4

Poczekaj na kontakt od mediatora.

 

Mediator wyznaczy termin mediacji, a następnie skontaktuje się ze stronami aby zaprosić na posiedzenie.

CENNIK

Przyjęcie wniosku (opłata bezzwrotna) - 100 zł

 

MEDIACJE MAJĄTKOWE - 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 250 zł za jedną sesję

 

MEDIACJE NIEMAJĄTKOWE np. sprawy rodzinne - 125 zł – od osoby - sesja indywidualna, 250 zł – sesja wspólna

 

Sesja indywidualna trwa do 1 godziny zegarowej na osobę, sesja wspólna trwa do 2 godzin zegarowych.

bottom of page