top of page

PROCEDURA WSZCZĘCIA MEDIACJI ZE SKIEROWANIA SĄDU

KROK 1

Pozew zostaje złożony do sądu.

KROK 2

Sąd wydaje (na wniosek przynajmniej jednej strony, bądź z urzędu) postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji na posiedzeniu niejawnym przed pierwszą rozprawą.

Istnieje rownież możliwość skierowania sprawy do mediacji już na rozprawie.

KROK 3

W przypadku wnioskowania o mediacje przez stronę, czy to przed rozprawą w pozwie lub odpowiedzi na pozew, czy już w jej trakcie do protokołu, można podać nazwisko mediatora sądowego (Anna Plata).

KROK 4

Sąd przesyła postanowienie do mediatora.

Mediator wyznacza termin mediacji i kontaktuje się ze stronami w celu zaproszenia ich na posiedzenie.

CENNIK

Ceny uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym i wynoszą odpowiednio:

 

MEDIACJE MAJĄTKOWE - 1% od WPS (wartość przedmiotu sporu), nie mniej niż 150 zł, nie więcej niż 2000 zł za całe postępowanie plus VAT.

 

MEDIACJE NIEMAJĄTKOWE np. sprawy rodzinne - 150 zł pierwsza sesja, 100 zł za każdą kolejną sesję, łącznie nie więcej niż 450 zł za całość postępowania plus VAT.

 

WYDATKI MEDIATORA PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

dojazd mediatora– wg kilometrówki

najem lokalu – do 70 zł

korespondencja – do 30 zł

bottom of page